Itse tehtävä seulontatesti HIVvirusinfektiolle
(HIV-1 tai HIV-2). Testi sisältää antigeenejä, joilla pystytään havaitsemaan AIDSia aiheuttavaa virusta (HIV-1 tai HIV-2) vastaan suunnattuja vastaaineita. Luotettavan tuloksen saamiseksi testiä on käytettävä vähintään kolme kuukautta viimeisen altistumisriskin jälkeen.

 

Ett screening-självtest för detektion av en infektion med HIV-viruset (HIV-1 eller HIV-2). Testet innehåller antigener som kan detektera antikropparriktade mot viruset som orsakar AIDS (HIV-1 eller HIV-2). Föratt ge ett tillförlitligt resultat ska testet inte användas förrän tremånader efter den senaste riskexponeringen

HIV-kotitesti / HIV-hemtest

SKU: 3532678589701
27,90 €Price
 • PRODUCT INFO

  Ei saa pakastaa. Säilytettävä kuivassa paikassa 2–30 °C:n lämpötilassa.
  - Ota kasetti suljetusta pussista ja käytä se yhden tunnin kuluessa.
  - Tee testi paikassa, jonka lämpötila on 15–30 °C.
  - Tätä testiä saa käyttää vain verinäytteeseen, ja se on tehtävä heti, kun verinäyte on otettu sormenpäästä.
  - Testi on kertakäyttöinen.
  - Pidä kotitesti ja kaikki sen osat poissa lasten ulottuvilta. Laimentimen nieleminen voi olla vaarallista, ja lansetti voi mahdollisesti aiheuttaa tapaturman.
  - Tämä testi on suunniteltu itseseulontaan käyttäjille, jotka eivät
  tiedä serologista tilaansa. Testiä ei saa käyttää HIV-positiivisten
  henkilöiden retroviruslääkehoitojen (ART) seurantaan. Henkilöt, jotka käyttävät PrEP:tä, voivat saada virheellisiä negatiivisia tuloksia, jos he käyttävät EXACTO® TEST HIVä. Tässä tapauksessa on etsiydyttävä lääketieteelliseen seurantaan, joka tehdään tavanomaisella testauksella.
  - Negatiivisia tuloksia voidaan saada henkilöille, joiden infektiosta
  on kulunut alle kolme kuukautta ennen testiä tai jotka ovat saaneet infektion harvinaisista HIV-varianteista. 
  - Positiivinen tulos täytyy ehdottomasti varmistaa laboratoriotestillä. Käänny lääkärisi puoleen.
   

  - Får ej djupfrysas. Förvaras på torr plats mellan 2 °C och 30 °C.
  - Ta ut testkassetten ur den förseglade påsförpackningen. Använd
  därefter kassetten inom 1 timme.
  - Utför testet på en plats där temperaturen ligger mellan 15 °C och
  30 °C.
  - Testet ska enbart användas med blodprov och ska utföras
  omedelbart efter blodprovstagningen i fingertoppen.
  - Enbart engångsbruk
  - Förvara självtestet och alla delar utom räckhåll för barn. Det kan vara farligt att förtära förtunningsmedlet och lansetten kan eventuellt orsaka personskada.
  - Testet är utformat för själv-screening av användare som inte känner till sitt serologiska status. Det får inte användas för uppföljning av antiretrovirala behandlingar (ART) på HIV-positiva personer. Personer som använder PrEP kan få falska negativa resultat om de använder EXACTO® TEST HIV. En medicinsk uppföljning med regelbunden testning rekommenderas starkt i detta fall.

  - Negativa resultat kan fås hos personer som infekterats mindre än tre månader före testet eller som infekterats med sällsynta HIV-varianter. Om du tror att du utsatts för riskexponering under de senaste 3 månaderna måste du besöka din läkare för att få en remiss till ett laboratorium för ett ELISA-test av fjärde generation,eller använda det här själv-screeningtestet
  minst 3 månader efter den senaste riskexponeringen. Använd
  kondom under den här 3-månadersperioden för att skydda dig själv och andra.
  - Ett positivt testresultat måste bekräftas med ett laboratorietest.
  Kontakta läkare.
  - Diagnos av en infektion med HIV virus kan enbart göras av en läkare, baserat på biologiska tester som utförts på ett kliniskt laboratorium. EXACTO® TEST HIV är endast ett extra verktyg som har som mål att uppmuntra screening av HIV-infektioner.
  - EXACTO® TEST HIV kan inte upptäcka andra infektioner (sexuellt överförbara sjukdomar eller andra).

  ​Felaktiga resultat kan erhållas om:
  - användningsinstruktionerna inte följts
  - påsförpackningen av aluminium var skadad eller testet inte utfördes ordentligt efter att påsförpackningen öppnats
  - förvaringsvillkoren inte följdes eller testet utfördes efter förfallodatumet som anges på påsförpackningen av aluminium.

 • RETURN AND REFUND POLICY

  I’m a Return and Refund policy. I’m a great place to let your customers know what to do in case they are dissatisfied with their purchase. Having a straightforward refund or exchange policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.
 • SHIPPING INFO

  I'm a shipping policy. I'm a great place to add more information about your shipping methods, packaging and cost. Providing straightforward information about your shipping policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy from you with confidence.