top of page

Miten testi toimii? (Tilauslomake alla) 

 

Lyhykäisyydessään testi toimii niin, että pienellä sormenpään verinäyte laitetaan pipetillä testikasettiin yhdessä puskuriliuoksen kanssa.

Tulos on luettavissa 10 minuutin jälkeen. 

Immunoglobiini M (IgM) on kehon vasta-aine, joka muodostuu vastauksena  Covid-19 tulehdukselle ja taistelee sitä vastaan. 

Virustulehdusten aikaan on yleisesti tunnettua, että lgM on ensimmäinen  puolustusvaihe, tämän jälkeen vasta-aine IgG luo pitkäaikaista puolustuskykyä keholle. 

Tämän takia vasta-ainetesti, joka testaa molempien vasta-aineiden läsnäoloa, eli kehossa ollutta Covid-19 tulehdusta.

IgM-vasta.-aineiden havainnointi ilmaisee äskettäistä COVID-19 tulehdusta.
 

IgG-vasta-aineet indikoivat myöhempää Covid-19 tulehdusvaihetta.

Vasta-ainepohjaiset testit voivat tunnistaa potilaita, joita ei ole oireettomuuden, epätyypillisten oireiden tai väärin diagnosoitujen oireiden perusteella tiedetty sairastuneen. Testin avulla voidaan tunnistaa sekä tällaisia hiljaisia infektioita, sekä sairastuneita, mutta jo toipuneita henkilöitä.

Lei et al. ovat tutkimuksessaan todenneet, että COVID-19 vasta-aineiden positiiviset näytteet ovat hyvin matalalla tasolla ensimmäiset viisi päivää oireiden alkamisen jälkeen, jonka jälkeen taudin edistyessä ne nousevat nopeasti. Positiivisia näytteitä virusperäisen RNA:n suhteen havaittiin yli 60% tutkituista ensimmäiset 11 päivää ensioireiden ilmaantumisesta, ja sen jälkeen määrä laski nopeasti (kuva 1). Tämä osoittaa serologisen, vasta-aineita tutkivan näytteenoton tärkeän roolin COVID-19 havainnoinnin ja valvonnan osalta.

 

Covid-19 pikatesti yrityksille tilauslomake

Kiitos tilauksesta tai yhteydenotosta

bottom of page